نکته معارفی(۱۲۷)- دو حال و سرانجام برای زندگی واقعی انسان

زندگی واقعی انسانها برخلاف زندگی تخیلی و هنری آنها از دو حال خارج نیست: یا تراژیک است یا اپیک (حماسی). مراد از زندگی تراژیک ختم زندگی است به دوزخ در حالیکه میتوانست به بهشت ختم شود و مراد از زندگی حماسی، ختم زندگی است به بهشت در حالیکه میتوانست به دوزخ ختم شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *