نکته معارفی (۱۲۶)- شرح اوقاتی که بر بشر می گذرد

اگر اوقاتی را که بر بشر گذشته و می گذرد و خواهد گذشت به ۵ وقت پریروز، دیروز، امروز، فردا و پس فردا تقسیم کنیم باید بگوییم پریروز، وقت دین خالص با ویژگی قبل از هبوط، دیروز وقت دین ناخالص، امروز وقت بی دینی، فردا و پس فردا مجددا وقت دین خالص با ویژگی پس از صعود خواهد بود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *