نکته سیاسی (۶۰)- رابطه دین و سیاست و عاقبت این ارتباط

رابطه دین و سیاست به این صورت است که یکی باید تکلیف دیگری را روشن نماید. اگر در دین حق و دین عندالله، این دین است که تکلیف همه چیز از جمله سیاست را معین می کند، در دین باطل و دین عند الهوی، همه چیز و بخصوص سیاست است که تکلیف دین را روشن می سازد. در این صورت با وجود اقرار به اعلمیت علی الاطلاق شخصیت عظیم الشانی مانند امام صادق علیه السلام نسبت به دیگران، از آن دیگران که به اقرار خود شاگرد و مستفیض از امام صادق ع بوده اند، می توان تقلید و تبعیت نمود لکن از امام صادق علیه السلام نمی توان!!؟

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *