نکته معارفی (۱۲۲)- بصیرت بخشی و کور کنندگی دنیا

دنیا هم بصیرت بخش است و هم کور کننده، بصیرت بخش است برای کسی که بواسطه دنیا ماوراء آن را می بیند و کورکننده است برای کسی که خود دنیا را می بیند کما قال امیرالمومنین علی علیه السلام : من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. خ ۸۱

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *