نکته معارفی (۱۲۰)- نزدیکی پیر و کودک به ملکوت

کودک و پیر، هر دو به ملکوت نزدیکند. کودک نزدیک است نزولا یعنی که به تازگی از ملکوت آمده و پیر، نزدیک است صعودا یعنی که به تازگی به ملکوت وارد خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *