بحثی در موضوع فوتبال

بسم الله الرحمن الرحیم

عصری که در آن زندگی می کنیم که یکی از اعصار آخرالزمانی است، عصر تجلی ویژگی های کاملا متضاد است. در این عصر هم شاهد بلوغی بی نظیر هستیم و هم کودکی ای بی نظیر. هم با انفجار نور و عقلانیت و ذکر و فکر روبروئیم هم با انفجار ظلمت و نفسانیت و لهو و لعب. در این عصر ما بعضا با پدیده هایی مواجهیم که در آن واحد حکایتگر هر دو ویژگی دوران هستند. برای مثال بنگرید به پدیده ای بنام فوتبال و اینکه این پدیده چگونه در آن واحد هر دو جنبه کودکی و بلوغی این عصر را حکایت می کند زیرا که فوتبال از یکسو یک « بازی » است که حد و اندازه اش همان بازی بودن و نهایتا یک ورزش است لکن در این دوران به دلیل غلبه ویژگی کودکی، آنچنان جدی، مهم و حیثیتی می شود که حتی علماء دین را به خود مشغول میسازد و هیچ عاقلی باقی نمی ماند مگر اینکه احساس می کند باید نسبت به آن موضع و اطلاع داشته باشد، از سوی دیگر این پدیده دارای این پیام برگرفته از جنبه بلوغی دوران است که عصر جنگهای قبیله ای و جاهلانه میان انسانها سپری شده و اگر جز جنگ حق و باطل که ذاتا و صورتا متفاوت با جنگهای قبیله ایست، قرار است میان قبایل و طوایف و ملتها و کشورها جنگی اتفاق بیافتد، این جنگ تنها در میدان زیبای ورزشی خواهد بود. فوتبال در آن واحد هم میتواند پیام منسوخیت جنگهای باطل را ابلاغ کند که علامت بلوغ است وهم میتواند عاملی باشد برای غفلت از جنگ حق علیه باطل که علامت کودکی است.

سید محمد قائم مقامی

۶ تیر ۱۳۹۷

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *