نکته معارفی (۱۱۱)- نتیجه تولیت نبوت توسط علم و ولایت و یا توسط جهل و عداوت

وقتی علم و ولایت به امر و رضایت خداوند، متولی نبوت است، دین تولیت دنیا را به عهده می گیرد و آنرا برنگ خود در می آورد و در این حالت علی علیه السلام بر مسند فرمانروایی دین و دنیا جلوس می فرماید و وقتی جهل و عداوت، با نهی و خشم خداوند، خود را متولی نبوت میداند، دنیا متولی دین می شود و آنرا برنگ خود در می آورد و در این حالت ابوفلان و ابوبهمان بر مسند فرمانروایی دین و دنیا جلوس می کند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *