نکته معارفی (۱۰۹)- سرانجام نبرد میان نماز و بدیها

پایان نبرد عظیمی که میان نماز و بدیها از اینرو که هر کدام ناهی و زاجر از دیگری است، وجود دارد، یا پیروزی نماز است و هدم بدیها یا پیروزی بدیهاست و حذف نماز.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *