نکته معارفی (۱۰۸)- واقعیت پیروزی بواسطه گناه و شر

از سخن نورانی حضرت علی علیه السلام که فرمود: « ما ظفر من ظفر الاثم به والغالب بالشر مغلوب » حکمت۳۱۸ ، استفاده میشود که آن کس که بواسطه گناه پیروز میشود در واقع گناه بر او پیروز شده و کسی که گناه بر او پیروز شده باشد، پیروز نیست و کسی که با شر غلبه کند در واقع مغلوب است و شر بر او غالب شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *