نکته معارفی (۱۰۷)- سایه افکنی عاقبت انسان بر تمام لحظات پیش از عاقبت او

عاقبت هر انسان به نص سخن نورانی حضرت علی علیه السلام که فرمود: «لکل امری عاقبه حلوه او مره» حکمت ۱۵۱، یا شیرین است یا تلخ. اگر شیرین باشد، این شیرینی در تمام لحظات قبل از عاقبت، سایه افکن، متجلی و قابل چشیدن است و اگر تلخ باشد، همچنین این تلخی در تمام لحظات قبل از عاقبت، سایه افکن، متجلی و قابل چشیدن است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *