نکته معارفی (۹۷)- معنی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یک شعر و تمثیل و استعاره نیست بلکه دقیقا یک خبر و یک علم است زیرا که بدلیل دفن بدن مطهر امام حسین علیه السلام در نقطه ای از زمین و تحت آسمان، کل زمین حریم آن نقطه و حرم حسینی ع و کل آسمان قبه الحسین ع است. یعنی که کل زمین و کل آسمان بصورت بالقوه و از جهت فاعلیت الهی، حرم و قبه حسینی است و چنانچه در این مورد قابلیت بشری پدید آید به همان میزان، حرم و قبه بالقوه و پنهان، مبدل به حرم و قبه بالفعل و آشکار می گردد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *