نکته معارفی (۹۶)- تکلیف آدمیان در موضوع انتظار و فرج

تکلیف آدمیان در موضوع انتظار و فرج، علامت خوانی و رصد نشانه های ظهور نیست که اگر یافت شدند برای ظهور اقدام کند وگرنه، نه؛ بلکه تکلیف همیشگی همگان قیام برای ظهور است که به میزان آن، نشانه ها پدید می آیند زیرا که وجود نشانه ها بلکه کشف آنها مستتبع ظهورند و نه بالعکس.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *