نکته معارفی (۹۱)- وظیفه انسان در موضوع ظهور

یکی از نکات بسیار مهم در موضوع مهدویت و ظهور، این است که : ظاهر ساختن امام علیه السلام، وظیفه و کار انسانهاست و نه وظیفه و کار خداوند. آنچه از خداوند و بر خداوند است، قرار دادن ولی و امام و حجت و آنگاه صدور امر الهی به نصرت و بیعت با اوست که در صورت امتثال امر و انجام تکلیف، امام ظاهر و حاکم می شود و در صورت عدم امتثال و معصیت، امام، مخفی و غایب می گردد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *