نکته معارفی (۹۰)- معنی ‘تعقل عن الله’ در سخنان نورانی اهل بیت ع

« تعقل عن الله » که در سخنان نورانی اهل بیت علیهم السلام بعنوان هدف از بعثت انبیاء و رسل الهی ذکر شده، هم میتواند به معنای تعقل در مورد خداوند یعنی « التعقل فی الله » باشد، هم به معنای تعقلی که ماخوذ از خداوند است یعنی « التعقل بالعقل الماخوذ من الله » باشد، هم میتواند به هر دو معنی باشد که قول اخیر قوی تر به نظر میرسد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *