نکته معارفی (۸۵)- دو دیدگاه در مورد آن که باید حاکم باشد

تفاوت عظیمی است میان دیدگاهی که می گوید: آن کس که در او نور و فره ایزدی است باید حاکم باشد و دیدگاه دیگری که می گوید: هر کس به حکومت برسد معلوم میشود که در او نور و فره ایزدی وجود دارد. دیدگاه اول می گوید چون در علی علیه السلام و اولاد معصومین آن حضرت، نور و فره ایزدی وجود دارد آنان باید حاکمان جهان باشند و دیدگاه دوم به صرف حکومت در امثال معاویه و یزید و آمریکا و اسرائیل و آل سعود، نور و فره ایزدی می بیند. آری تفاوت این دو دیدگان، همان تفاوت بهشت و دوزخ است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *