نکته سیاسی (۵۲)- آزمایش جهان با انقلاب اسلامی و ولایت مستقر در آن

اکنون مدت ۴۰ سال است که امام و ولی و حجت عصر که خداوند فرج کامل حضرتش را تعجیل فرماید، از طریق انقلاب اسلامی و ولایت نماینده خود که به نیابت از آن حضرت امام و ولی حجت عصرند، جهان را می آزماید تاحامیان و ناصران خود را از منکران و مخالفان جدا نماید. در این میان آن کس که با این انقلاب و با این ولایت میانه خوبی دارد و خواهان پیروزی آن است ولو فعلا و ظاهرا منسلک به دین حق نیست، نشان میدهد که اهل حمایت و نصرت است و آن کس که با این حقیقت میانه بدی دارد و خواهان شکست آن است ولو فعلا و ظاهرا منسلک در دین حق است، نشان میدهد که اهل انکار و مخالفت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *