نکته معارفی (۸۴)- شرط حجیت قطع

حجیت قطع، مسبوق و مقید است بر معرفت حجت زیرا که قبل از شناخت حجت که همان امام معصوم است نه یقینی وجود دارد و نه در صورت وجود داشتن، حجت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *