نکته سیاسی (۵۱)- فرماندهی نظم نوین جهانی از مکان های مقدس

طاغوتها و جاهلان آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و اسرائیلی و عربستانی، می توانند یقه خود را پاره کنند و می توانند چند نفر بیشتر را بکشند و چند جای دیگر را خراب کنند لکن هرگز نخواهند توانست مانع تغییر نظم جاهلانه و فاسد و پوسیده کنونی به نظمی عالمانه و عادلانه و سالم شوند که در حال طلوع و تجلی است، نظمی که دیگر اتاق فرمانش در مکانهایی مانند واشنگتن و لندن و پاریس نخواهد بود بلکه این مقر فرماندهی در مکانهای مقدسی همچون کربلا و قدس و کعبه که مجلای عرش و مقر استوی و تجلی و فرماندهی خداوند است، قرار خواهد داشت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *