نکته معارفی (۸۳)- عدم ادعای افقه بودن نسبت به ائمه توسط هیچ انسانی

یکی از نکات بسیار مهم در مورد ائمه معصومین از وجود مبارک امیرالمومنین علی تا امام حسن عسگری علیهم الصلوه و السلام این است که در طول تاریخ حتی یک نفر نبوده است که ادعا کرده باشد خودش یا دیگری نسبت به دین خداوند و احکام خدا از آن حضرات اعلم و افقه بوده است. آیا تابحال کسی از بنی بشری شنیده که گفته باشد من یا فلانی از امام باقر یا امام صادق یا امام کاظم یا امام رضا یا ائمه قبل و بعد آن حضرات علیهم السلام، نسبت به دین خدا، اعلم و افقه هستیم؟ آری بسیار کسان ادعا کرده و ادعا می کنند که میان عالم دین بودن وحکومت و ولایت تلازمی نیست لکن حتی یک نفر در مورد خودش یا دیگری ادعا نکرده که نسبت به دین خداوند از ائمه معصومین ع عالم تر بوده است.پس در این سخن تامل نما تا بر بی برهانی جریان مخالف واقف گردی.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *