نکته سیاسی (۵۰)- مبنای اتحاد رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی

اکنون با اعلام اتحاد علنی میان رژیم سعودی حاکم بر حجاز و رژیم صهیونیستی اسرائیل، مهر ننگی بر پیشانی این رژیم زده شد که آب هزار چاه زمزم قادر به تطهیر آن نخواهد بود. آری از رژیمی که مبنای فکری و رفتاریش از آغاز شدت با مومنین و لینت با کفار بوده و از آغاز تحت الحمایه شیاطین حاکم بر جهان قرار داشته، اعلام این اتحاد جای شگفتی ندارد، همانطور که پدید آمدن ثمره تلخی همچون ولیعهد نو رسیده مست سعودی از شجره ملعونه یی که ریشه در خیانت و جنایت داشته، موجب تعجب نیست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *