نکته معارفی (۸۱)- رابطه تشریف و تشرف متقابل بین ثقلین دین

میان ثقلین تنزیلی و تاویلی دین یعنی قرآن کریم و کعبه معظمه از یکسو و پیامبر اکرم و عترت طاهره از سوی دیگر رابطه تشریف و تشرف متقابل وجود دارد یعنی همانگونه که ثقل تاویلی دین، مشرف به شرافت ثقل تنزیلی است همچنین ثقل تنزیلی مشرف به شرافت ثقل تاویلی است کما فی زیاره مولانا علی علیه السلام: السلام علی من شرفت به مکه ومنی. یعنی: سلام بر کسی که مکه و منی به او مشرف گشت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *