نکته معارفی (۷۹)- استدلال شیطان در مورد عدم اطاعت امر خداوند

وقتی به شیطان گفته می شود چرا فرمان خداوند را اطاعت نمی کنی؟ در پاسخ می گوید: من آنقدر مستغرق در ذات خداوند هستم که نمی توانم به فرمان او که مادون اوست بپردازم!
به این سخن شیطان هم میتوان بعنوان یک لطیفه خندید و هم از اینرو که این دیدگاه منشا انواع فجایع است به آن گریست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *