نکته معارفی (۷۱)- درخواست عون و عصمت از خداوند

انجام طاعت که به آن ماموریم امکان پذیر نیست مگر به « عون » خداوند و ترک معصیت که از آن نهی شده ایم مقدور نیست مگر به « عصمت » خداوند. پس سزاوار است که مومنین در هر لحظه از خداوند عون و عصمت بخواهند: عون بر طاعت و عصمت از معصیت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *