نکته معارفی (۷۰)- وصف عصری که در آن زندگی می کنیم

اگر پرسش شود که ما در چه عصری زندگی میکنیم؟ پاسخ به تعبیر نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام این است که: « فی غبر لیله دهماء » یعنی: در باقیمانده شبی تاریک، که: « تکشر عن یوم اغر » یعنی: لبخند میزند به روی روزی بسیار روشن .

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *