نکته سیاسی (۴۷)- موضع پادشاه بحرین در اثر نکس و وارونگی درونی

پادشاه بحرین اخیرا در مورد کشور قطر گفته است: قطر، پیمان شرافت عربی را در ضدیت با ایران نقض کرده. آری وقتی انسان در اثر کفر و جهالت، دچار نکس و وارونگی درونی میشود، مطلب از این قرار خواهد شد: منکرترین منکرات میشود معرفترین معروفها و بی شرافتی محض می شود شرافت محض.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *