نکته معارفی (۶۵)- نقش قصد انسان در اقامه عدل

چنانچه قصد انسان اقامه «تمام عدل» در «تمام نقاط جهان» باشد- امری که تکلیف اوست و لکن وسع او نیست – موفق می شود «چیزی از عدل» را در « نقطه ای از جهان» بر قرار کند لکن چنانچه قصدش از اول اقامه چیزی از عدل در نقطه ای از جهان باشد هرگز به آن موفق نمی شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *