نکته معارفی (۶۰)- تفاوت در امر به صلوه و امری که بواسطه آن صلوه در خارج محقق می شود

میان امر به صلوه و امری که بواسطه آن صلوه در خارج محقق میشود تفاوت است زیرا امر به صلوه، امر شرعی و عزمی، و امری که بواسطه آن صلوه محقق میشود، امر تکوینی و حتمی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *