نکته معارفی (۵۹)- شرط تداوم و افزون شدن هنر در انسان

هنر که از مقوله زبان و بیان و خوب سخن گفتن است، نعمتی است موهوبی که شکرانه اش، سخن خوب و سخن حق گفتن است که نعمتی است اکتسابی. حال چنانچه صاحب هنر، شکرانه هنرش را بجا آورد و با آن ، سخن حق گفت و صورت زیبای موهوبی را به سیرت زیبای اکتسابی آراست، هنرش افزون و در غیر این صورت، مسلوب خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *