بحثی در تصادفی نبودن پیوند میان اسرائیل و عربستان

بسم الله الرحمن الرحیم

اسرائیل با آنکه دولتی جعلی و غاصب و جنایتکار است لکن در عین حال به سبک و سیاق شیطان، موجودی راستگوست و ابائی از گفتن حقیقت ندارد. بنگرید به سخنان اخیر یکی از مقامات بلند پایه اسرائیل در مورد نسبت میان این دولت و دولت غاصب حجاز: «این تصادفی نیست که هرچه را ما به زبان عبری می گوییم همان را وزیر امور خارجه عربستان به زبان عربی می گوید». درتصدیق سخن این مقام اسرائیلی که پیوند میان اسراییل و عربستان تصادفی نیست میتوان به ۹ مورد از مشابهت ذاتی میان این دو دولت اشاره نمود.
۱-هر دو به کمک و با برنامه ریزی دقیق نظام سلطه حاکم بر غرب به وجود آمده اند.
۲_هر دو علیرغم سالیانی که از تشکیل آنها می گذرد، دولت مستقر نیستند و به دلیل تزلزل ذاتی، وحشت زده و در نتیجه وحشی هستند.
۳_هر دو رسما بر مبنای ترور و ارعاب و تکفیر شکل گرفته اند.
۴-هر دو نظامهایی به شدت ایدئولوژیک و مذهبی هستند. یکی از طریق صهیونیزم که تفسیر شیطانی دین یهود است خود را به شدت یهودی میداند و دیگری از طریق وهابیت که تفسیر شیطانی اسلام است خود را به شدت مسلمان به شمار می آورد.
۵-هر دو در عین آنکه ناپاکترین و تبه کارترین موجودات روی زمین اند، پاکترین و مقدسترین مناطق روی زمین همچون مکه و مدینه و قدس شریف را به اشغال خود در آورده اند.
۶-هر دو سوگلی کفر جهانی اند و رفتارشان با هیچ ملاکی سنجیده نمی شود بلکه ملاک خوب و بد با رفتار آنها سنجیده میشود.
۷-هر دو منشا شرارت، افراطی گری و نفرت هستند.
۸-حاکمیت هر دو نسبت به حاکمیت غرب جنبه وابستگی متقابل دارد، یعنی همانگونه که حاکمیت اسرائیل و عربستان وابسته به حاکمیت غرب است، همچنین حاکمیت غرب وابسته به حاکمیت اسرائیل و عربستان است.
و سرانجام:
۹-پایه های هر دو حکومت به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در ایران همانگونه که یکی از مقامات اسرائیل در آغاز انقلاب گفت، با زلزله ده ریشتری در حال لرزیدن است. و هر چه میگذرد هر دو حکومت با استشعار مرگ محتوم و قریب الوقوع خود و برای ممانعت از آن، به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر میشوند.

سید محمد قائم مقامی
یکم آذر ماه ۱۳۹۶

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *