نکته سیاسی(۳۶)

شیطان هر قدر میخواهد ضجه بزند و زوزه بکشد و علیه ایران یقه پاره کند، باید بداند با قیام و انقلاب امام خمینی در این عصر، خداوند خود برای مدیریت جهان به صحنه آمده و مراد از به صحنه آمدن خداوند، حضور تشریعی و لطفی خداوند از طریق حاکمیت انسان کامل است و نه حضور تکوینی وقهری خداوند از طریق حاکمیت طواغیت و شیاطین.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *