نکته معارفی(۱۶)- علت ها و حکمت های عاشورا عکس یکدیگرند

همواره بخاطر داشته باش که عاشورا را علتها و حکمتهایی است و این علتها وحکمتها دقیقا عکس یکدیگرند، به این معنی که اگر علت عاشورا یعنی آنچه بواسطه آن شیطان واتباع شیطان مرتکب این جنایت شدند، جهالت و ضلالت و افسردگی و بی معنی دیدن هستی بوده، حکمت عاشورا یعنی آنچه به دلیل آن خداوند و اولیا خدا پذیرفتند این واقعه اتفاق افتد همانا استنقاذ از جهالت و حیرت ضلالت و از بین بردن افسردگی وشهود معنی داری هستی بوده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *