فلسفه نظری و عملی امام خمینی ره

بسم الله الرحمن الرحیم.
فلسفه نظری امام خمینی رضوان الله علیه این بود که هر چه هست خداست یعنی که تنها خداوند هست و غیراو جز هیچ و نیستی و عدم، چیزی نیست، جز اینکه این هیچ ها و نیست ها، برخی بر هیچی خود واقف می شوند و آئینه سان در برابر شئ حقیقی یعنی خداوند قرار می گیرند و وجه خداوند در آنان ظاهر می شود و از آنجا که وجه، ولی و خلیفه ذات است، اینان نیز اولیاء و خلفاء خداوند می شوند و دیگر کسانی که بر هیچ بودن خود واقف نمی شوند و خود را شئ می پندارند و انا ربکم الاعلی گویان در برابر خداوند می ایستند و دشمن و ضد خداوند و اولیاء خداوند می شوند. و اما فلسفه عملی امام این بود که حاکمیت همانگونه که قهرا و تکوینا متعلق به خداوند است بصورت ارادی و تشریعی نیز متعلق به خداوند است و علامت و نماد این حاکمیت همانا حاکمیت اولیاء و خلفاء بر حق خداوند و حاکمیت دین خالص خداوند است. امام در فلسفه عملی خود، آنچنان به حاکمیت اولیاء الله و ساقط کردن حاکمیت طواغیت و شیاطین معتقد بود که در این مورد قاعده معروف و مسلم تکلیف به اندازه توانایی را تخصیص می زد و می فرمود تکلیف ما قیام برای برقراری حاکمیت خداوند در سراسر جهان است ولو اینکه می دانیم تا قبل از ظهور حضرت حجت عصر عج، خود قادر بر این امر نیستیم و می فرمود این علم به عدم قدرت مانع آن تکلیف نیست از اینرو بنای امام بر این نبود که حال که ما نمی توانیم دین خداوند را در سراسر جهان برقرار کنیم پس به برقراری آن تنها در یک کشور مثلا ایران اکتفا می کنیم بلکه از آنجا که بنای امام با علم به ماهیت جهانی حاکمیت اعم از خدایی یا شیطانی، اولا و آخرا، حاکمیت خداوند در سراسر جهان بود و برای این امر قیام کرده بودند و در عین حال نمی توانستند، حاصلش این بودکه عاجلا و به برکت همین قیام، نقطه ای از زمین یعنی کشور ایران به روی حاکمیت الله مفتوح شود و آنگاه با تداوم بیداری و قیام انسانها و توده های مستضعف جهان، آزادی این نقطه به نقاط دیگر تسری یابد و رفته رفته جهان را از لوث حاکمیت هیچ هایی که خود را کسی و چیزی می پندارند و علیرغم ظاهر مدرنشان، بر ساختاری بغایت کهنه و پوسیده تکیه دارند، پاک نماید.
آفتاب وجود امام خمینی که لب اللباب فلسفه نظریش این بود که جز خداوند کسی وجود ندارد و لب اللباب فلسفه عملیش این بود که جز خداوند و اولیاء او کسی حق حکومت ندارد، هر چه می گذرد و تابان تر و پر تلالوتر می شود و با قطع و یقین می توان مدعی شد که تا قبل از ظهور حضرت حجت عصر عج و یاران خاص الخاص آن حضرت، کسی به بزرگی و عظمت امام خمینی نمی تواند در جهان ما پدیدار شود.
سید محمد قائم مقامی
۱۴ خرداد ۱۳۹۶
سالروز ارتحال ملکوتی امام

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *