حکمت روز (۷۳۲)- شرح حجیت اماره و حجیت فتوا

اگر معنای حجیت اماره و حجیت فتوا که آن نیز اماره است، منجزیت در صورت اصابه به واقع و معذریت در صورت خطاست، دیگر جایی برای بحث اجزاء و عدم اجزاء در صورت کشف خطا و تغییر فتوا نیست زیرا که معنای معذریت همان معنای مجزی بودن است مگر آن که مفهوم حجیت به نحو دیگری تعریف شود که برمبنای آن اماره و فتوا تنها در صورت اصابه به واقع حجتند که بطلان این تعریف از بدیهیات است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *