حکمت روز (۷۳۰)- ویژگی شخصیتی افراد در اولیت ایشان برای حکومت

آدمی می تواند و حق دارد، ساده لوح، سفیه، ترسو، دنیاطلب و مردد باشد لکن چنین شخصی نمی تواند و حق ندارد بر انسان کیس، فقیه، شجاع، آخرت طلب و اهل یقین حکومت کند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *