حکمت روز (۷۲۶)- تاویل و فهمِ الهی و شیطانیِ دین

دین که متن آن، وحی و تنزیل خداوند است یا با وحی خداوند، تأویل و فهمیده می شود که همان مکتب غدیر است یا با وحی شیطان که همان مکتب سقیفه است و مراد از وحی شیطان همان وحی خداوند است در جهت اضلال برای کسی که بر ضلالت اصرار دارد دربرابر وحی خداوند در جهت هدایت برای کسی که خواهان هدایت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *