حکمت روز (۷۲۵)- اصل احراز

در موضوع اعطاء مناصب و امانات اصل بر عدم صلاحیت است تا صلاحیت احراز شود که به آن اصل احراز گفته می شود و نه این که اصل بر صلاحیت باشد تا عدم آن احراز شود و به این واسطه اصلی مجعول و غیرفقیهانه به عنوان اصل احراز عدم پدید آید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *