حکمت روز (۷۲۳)- رابطه بیان با آزادی و مسئولیت

آزادی، مربوط به قبل از بیان است و پس از آن دیگر آزادی نیست بلکه مسئولیت است کما قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام: الکلام فی وثاقک مالم تتکلم به فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه و یا اذا تکلمت بالکلمه ملکتک و اذا امسکتها ملکتها.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *