حکمت روز (۶۶۲)- دلیل تبدیل جشنِ هستی به ماتم

هستی، جشن است و دین راهکار استشعار جشن و وقوف به آن است و جشن چنانچه از طریق دین مورد ادراک قرار نگیرد، مبدل به ماتم می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *