مشکل اصلی آل سعود

بسم الله الرحمن الرحیم

مشکل اصلی رژیم خائن و تبه کار آل سعود و سایر کفار و مستکبرین در بادی نظر با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و در واقع با قرآن کریم و کعبه معظمه است زیرا که هر چند قرآن کریم و کعبه معظمه بعنوان ثقل اکبر دین نسبت به امام حی معصوم بعنوان ثقل اصغر دین، کتابی صامت و آیتی متشابه است که در صورت رد به امام و اخذ معنی و تفسیر آن از آن حضرت، سراسر محکم و ناطق و در غیر این صورت سراسر صامت و متشابه و قابل حمل به معانی باطل است، با اینحال شیطان با استشعار به عدم امکان جداسازی این دو ثقل از یکدیگر برای بلند مدت، احساس می کند که اصل مشکلش نه با تفسیر و تبیین معصومانه این دو گوهر معصوم بلکه با اصل و متن آنهاست زیرا که قرآن و کعبه در عین صامت بودن که جنبه نسبی و مضاف دارد، به حقیقت ناطق و نسبت به مفسر و متولی اجنبی و نامتجانس به شدت دفع کننده و رافضی اند و این امر را متولی غاصب که طی قرون را فضی بودن ثقل اصغر دین را به عنوان یک اتهام و اهانت فریاد می کرده، به خوبی درک می کند و درگیری جریان باطل و شیطانی با قرآن و کعبه از همین جا آغاز می شود و اینکه اکنون جریان وهابی سعودی، قبر مطهر پیامبر اکرم (ص) و از آن مهمتر کعبه معظمه را ویران نمی کند نه از این روست که خواهان این ویرانی نیست بلکه از اینروست که قادر بر این امر نیست و خداوند ارتکاب چنین جنایت و معصیتی را نه تنها شرعا بلکه وجودا ممنوع ساخته و هیچ شیطانی به ویژه پس از ریخته شدن خون مطهر امام حسین علیه السلام که بقاء ثقلین دین را تا ابدیت تضمین کرده، تا ابدیت قادر بر این امر نخواهد بود وگرنه بر مبنای مکتب باصطلاح توحیدی وهابی در تداوم منطقی مکتب باصطلاح توحیدی ابن تیمیه، زیارت قبور ائمه و پیامبر (ص) که سهل است، زیارت خانه خدا و طواف بر گرد آن نیز مغایر توحید خالص و ناب است و هرگونه رویکرد به کعبه معظمه از اینرو که باطن و تاویل آن، همانا امام معصوم و انسان کامل است، چه شخص بداند چه نداند، رویکرد به انسان کامل و امام معصوم است و در این میان اگر جم غفیری از مستضعفان عالم بر این تلازم واقف نیستند و نمی دانند که طواف بر گرد کعبه، در عمل قائل شدن به امامت امام معصوم و رفض حاکمیت طاغوت و پذیرش حاکمیت خداوند و اولیاء خداست، دو طایفه بر این امر وقوف کامل دارند. نخست مومنان مستبصر و اهل معرفت و دیگر شیاطین و کفاری که دارای هوش شیطانی هستند و بواسطه همین هوش، باطنها و لازمه ها را درک می کنند. اکنون شیاطین وهابی، اسرائیلی و آمریکایی، به خوبی میدانند که مشکل اصلی آنها در تفسیر و تاویل بر حق قرآن کریم و کعبه معظمه که جمهوری اسلامی ایران با افتخار تمام نماینده آن است، نیست، بلکه مشکل در مرکز و کانونی است که نسبت به تفسیر و تاویل باطل از خود ولو مفسر و مأول عرب حجازی باشد، بشدت رافضی و نسبت به تفسیر و تاویل صحیح از خود ولو تفسیر کننده، عجم ایرانی باشد، بشدت موافق و تایید کننده است. بر این مبناست که فی المثل در حوزه دین پژوهی و فلسفه دین، مشاهده می کنیم که چگونه پس از دو دهه تلاش به ظاهر علمی برای ایجاد تفکیک میان قرآن کریم از تفسیر و تاویل شخصی مانند امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از قرآن کریم و از اسلام و بدنبال استشعار عدم امکان این تفکیک و رنگ نگرفتن حنای مباحث هرمنوتیکی در این مورد، از زبان ناپاک آنان این سخن شنیده شد که اشکال و اشتباه –العیاذ بالله- در خود قرآن و متن قرآن است و بر زبان فلان سیاست مدار غربی جاری شدکه: مسلمانان اگر می خواهند روابط مسالمت آمیزی با غرب داشته باشند باید از برخی از آیات قرآن دست بردارند.

پایان سخن این که معنا و تاویل بحران موجود میان رژیم وهابی آل سعود بعنوان نماینده و سخنگوی سایر کفار و مستکبرین و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در واقع بحران رابطه میان این رژیم و اصل اسلام و بویژه کعبه معظمه است و کعبه معظمه همانگونه که گفته شد در عین خاموشی پرشکوه و حیرت انگیزش به شدت گویاست و اکنون مدتی است که برائت و انزجار خود از متولیان و خادمان نامتجانس و نا اهل و اینکه دیگر تحمل آنها را ندارد با صدای بلند اعلام کرده است.

 

سید محمد قائم مقامی

بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۵

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *