حکمت روز (۴۸۵)- وصل به قرآن و عترت، وصل به دریای علمی است از مصادیق «علمناه من لدنا علما»

هر کس وصل باشد به قرآن کریم و عترت طاهره ی پیامبراکرم ص هر آینه وصل شده به دریای علمی که ابداً جدید و غض و طری است، علمی که جوششی و فورانی و الهامی و از مصادیق «علمناه من لدنا علما» است.

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *