حکمت روز (۱۱۵)- تفاوت طاعت و معصیت از منظر تقدم خواست خداوند و خواست عبد بر دیگری

طاعت، تقدم خواست خداوند است بر خواست عبد به اقتضاء فضل و تعلق عصمت، و معصیت، تقدم خواست عبد است بر خواست خداوند به اقتضاء عدل و تعلق خذلان.

لینک صوتی: شرح حکمت روز (۱۱۵)

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *