حکمت روز (۸۷)- رابطه عالم قبر با بهشت و جهنم اخروی

عالم قبر، عالم منظره و پنجره است، قبر یا پنجره ای است به سوی بهشت که عطرها، نسیم ها، نورها و نغماتی از آن از راه این پنجره به شخص ساکن در قبر می رسد و او را تا وقوع قیامت و ورود به بهشت مسرور و مبتهج می سازد و یا العیاذ بالله پنجره ای است به سوی دوزخ که دودها و تاریکی ها و تعفن ها و صدای ضجه ها و ناله ها از آن، از راه این پنجره به شخص ساکن در قبر می رسد و او را تا وقوع قیامت و ورود به جهنم، در عذاب و اندوه نگاه می دارد.

لینک صوتی: شرح حکمت روز (۸۷)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *