حکمت روز (۸۵)- اصالت فقیهانه یا سفیهانه بودن حکومت در برابر عنوان حکومت در اسلام

نظام پادشاهی، نظام ولایت سفیهانه است و نظام ولایت فقیه، نظام پادشاهی عالمانه است. بنابراین نزاع بر سر اسم ولایت یا پادشاهی نیست بلکه نزاع بر سر فقیهانه یا سفیهانه بودن حکومت است، هرچند وقتی پای اسم به میان می آید، اسلام اسم حکومت را ولایت می داند و نه پادشاهی و سلطنت و امثالهم.

لینک صوتی: شرح حکمت روز (۸۵)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *