حکمت روز (۸۳)- نحوه رفع تعارض ظاهری در میان دو ولی از اولیاء خداوند

همانگونه که باید تعارض بدوی و ظاهری میان دو حجت مانند قرآن و قرآن یا قرآن و سنت یا قرآن و عقل قطعی یا سنت و سنت را از طریق صرف ظاهر یکی از دو حجت یا هردو آن ها، حل و برطرف نمود، همچنین باید تعارض ظاهری میان دو ولی از اولیاء خداوند را با یافتن وجه مناسب، برطرف نمود.

لینک صوتی: شرح حکمت روز (۸۳)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *