نکته معارفی (۹۰۴)- دو عامل قدرت بی نظیر جمهوری اسلامی ایران

قدرت بی نظیر جمهوری اسلامی ایران در دو چیز است: نخست، در اسلامیت یعنی حضور خداوند در این نظام بعنوان فاعل و دوم در جمهوریت یعنی حضور اکثریت مردم در این نظام بعنوان قابل.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *