نکته معارفی (۹۰۱)- داشتن چشمی الهی، پیش نیاز کسب معرفت در عرفه و عرفات

عرفه، زمان معرفت و عرفات، زمین معرفت است و تنها در زمان و زمین معرفت است که می توان همچون اباعبدالله الحسین علیه السلام به خداوند عرضه داشت که: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری؟ الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی؟ و معرفت دیدن اشیاء و امور است آنگونه که هستند نه آنگونه که نفس بیننده مقتضی آن است و این نمی شود مگر آنکه خداوند چشمی از خود را به کسی عطا فرماید تا آن شخص اشیاء و امور را با آن چشم بنگرد و نه با چشم خود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *