نکته معارفی (۸۹۴)- ذات ایمان شهود و فرایندی برای مشهود سازی غیب است

ذات ایمان، همان شهود و معاینه است و اگر گفته شود متعلق ایمان به نص یومنون بالغیب، عالم غیب است، پاسخ این است که این متعلق در لحظه اول، غیب و در لحظات بعد شهاده است. یعنی که ایمان فرایند مشهود سازی چیزی است که برای دیگران، غیب و برای مومن مشهود است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *