نکته معارفی (۸۹۳)- نسبت ادیان موجود در جهان با دین حق

دین حق که همان اسلام ناب محمدی است، دارای 2 رکن تنزیلی و صامت و 1 رکن تاویلی و ناطق است. 2 رکن تنزیلی و صامت عبارتند از کعبه معظمه و قرآن کریم و یک رکن تاویلی و ناطق عبارت است از عترت طاهره پیامبر اکرم ص. خارج از این دین، هر چه بعنوان دین در جهان وجود دارد، یا اساسا ساختگی است مانند ادیان شرک و بت پرستی جلی و یا در مقام تفسیر و تاویل، ساخته دست بشر است مانند ادیان ابراهیمی تحریف شده که دچار شرک و بت پرستی خفی اند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *