نکته معارفی (۸۹۲)- قدسی بودن اصل دولت و حکمت ممهد

شیعه و منتظر ظهور حضرت حجت عصر عج، باید در استقبال از دولت مهدوی، همچون امام خمینی رضوان الله علیه، دولت ممهد و در اسقبال از حکمت مهدوی، حکمت ممهد را برپا نماید و مراد از حکمت ممهد حکمتی است که با الهام خداوند و به شیوه تعقل وعایی و رعایی دین از باطن کتاب و سنت استنباط شده و همچون متن کتاب و سنت قطعی، قدسی، معصومانه و نقد ناپذیر است، همانگونه که اصل دولت ممهد که همان ولایت الهی متجلی در ولایت فقیه است، قدسی، معصومانه و نقد ناپذیر است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *