نکته معارفی (835)- معنای کلمه مبارکه الله اکبر

اگر از معنای کلمه مبارکه الله اکبر پرسش شود که آیا مراد از آن همین معنای ظاهری تفضیلی است که لازمه اش وجود کبیری است که خداوند اکبر از آن است یا مراد واقعی منصرف از ظاهر و همچون کلمه مبارکه تهلیل به معنای لا کبیر الا الله است؟ پاسخ این است که به لحاظ حقیقت، دومی و به لحاظ اعتبار، اولی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *